ORTAÖĞRETİM GEÇİŞ YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim
kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim
kurumlarına geçişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Etiketler

BİLSEM HAKKINDA


2017‐2018 
 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ 
ÖĞRENCİ TANILAMA 
KILAVUZU

İÇİNDEKİLER 
1.  BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ .......................................................................................................... 6 
2.    GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI ................................................................................. 6 
3.  İL TANILAMA SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE GÖREVLERİ ............................................ 7 

Etiketler

BİLSEM KLAVUZ

2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU  2018-YKS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. 2018-YKS başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek özenle saklayınız.  Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir.

Etiketler

YKS

2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU  2018-YKS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. 2018-YKS başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek özenle saklayınız.  Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir.

Etiketler
Abone ol