ORTAÖĞRETİM GEÇİŞ YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim
kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim
kurumlarına geçişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

BİLSEM HAKKINDA


2017‐2018 
 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ 
ÖĞRENCİ TANILAMA 
KILAVUZU

İÇİNDEKİLER 
1.  BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ .......................................................................................................... 6 
2.    GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI ................................................................................. 6 
3.  İL TANILAMA SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE GÖREVLERİ ............................................ 7 

BİLSEM KLAVUZ

2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU  2018-YKS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. 2018-YKS başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek özenle saklayınız.  Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir.

YKS

2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU  2018-YKS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. 2018-YKS başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek özenle saklayınız.  Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir.

TYT, YKS HAZIRLIK KURTKÖYDE

Artık Kurtköyde, Kurtköy Yenişehirdeyiz. Matematik sorunlarınızı gelin beraber çözelim. Ayrıntı için sitemizden mesaj atabilirsiniz.

Abone ol